Agenda

RI&E van papieren tijger naar een interactief instrument

Volgens de Arbowet is een werkgever verplicht om factoren die een gezondheidsrisico veroorzaken op de werkplek te voorkomen of indien dat niet mogelijk is te beperken. De RI&E is een wettelijke verplichting voor iedere werkgever. Hiermee kunnen de risico’s in kaart worden gebracht en een plan van aanpak worden opgesteld. Het is een belangrijk instrument om de veiligheid voor de medewerkers van organisaties op orde te krijgen en te borgen. 

Door de pandemie Covid-19 is het thuiswerken enorm toegenomen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat Covid-19 heeft aangetoond dat met de verplichte thuiswerksituaties de risico’s op klachten van de medewerkers zijn toegenomen. Thuis is de arbeidsplaats als de werkgever  van de werknemer verwacht dat deze thuis werkzaamheden verricht. Het is dan ook zaak om de risico’s bij thuiswerken in een RI&E op te nemen.  

Over de hele linie blijkt echter dat de RI&E kwalitatief en kwantitatief nog wel eens tekort schiet. Hoe komt dat? En hoe is dit op praktische en pragmatische wijze te verbeteren?

In deze workshop wordt u meegenomen in het cyclische proces van inventarisatie van werkrisico’s, weging daarvan, het opstellen en werken met het Plan van Aanpak en het actualiseren. Onderwerpen die aan de orde komen zijn dan ook: 

– Verleden en heden van de RI&E met de wettelijke grondslagen 

– Het actualiseren van de RI&E; wanneer en hoe? 

– Een praktische aanpak voor inventariseren en wegen van de risico’s; welke tools zijn hiervoor beschikbaar? 

– Het inventariseren en beleggen van de actiepunten in het Plan van Aanpak. 

– Het Plan van Aanpak operationaliseren; welke tools kunnen u hierin ondersteunen? 

– Het gestructureerd monitoren van de “staat van veiligheid” binnen de organisatie; welke tools kunnen u hierin ondersteunen?  

Na deze workshop heeft u alle stappen in de cyclus van het werken aan werkrisico’s in beeld en kunt u aan de slag. Daarbij heeft u voldoende tips en trics gekregen om van het RI&E een “actief” instrument te maken in plaats van een papieren tijger. Daarmee draagt u bij aan het reduceren van onveilige situaties, slachtoffers, schade en het vergroten van de bedrijfscontinuïteit.  

Na afloop van de workshops krijgen alle deelnemers een hand-out van de presentatie en een certificaat van deelname uitgereikt.

Deze workshop vindt plaats op 13 oktober 2022

Wilt u zich inschrijven klik dan hieronder op meer informatie

Meer informatie