Agenda

Een leidraad voor verandermanagement

Afgelopen jaar is een dynamisch jaar geweest voor facilitair managers, projectleiders, beleidsvoorbereiders en adviseurs. Belangrijk hierbij was het inspringen op veranderingen, nieuwe hybride werkvormen met consequenties voor logistiek, service contracten, werkplekken etc… Duidelijk dat de toegevoegde waarde van FM steeds meer op het geleiden van – en anticiperen op – veranderingen is. Zowel naar de interne organisatie als naar de omgeving. 

FM-ers worden zowel als regisseur, beleidsmaker of projectmanager steeds in een spil positie geplaatst aangezien hun dienstverlening en support op alle processen in de organisatie invloed heeft. Daarnaast sluit het direct aan bij de performance van de organisatie naar haar omgeving. 

Zonder de nodige flexibiliteit heeft geen enkele organisatie in de huidige tijd kans op overleven. Van buiten naar binnen anticiperen op veranderingen is een must. Het facilitair management ontkomt er dan ook niet aan om op tijd, veelal in nauwe samenwerking met andere interne support afdelingen, de eigen bakens te verzetten of te ondersteunen bij veranderingen in de klantomgeving. Verandermanagement is daarbij een essentieel onderdeel voor fm

De workshop Verandermanagement belangrijk voor fm geeft inzicht in verandermanagement en de complexiteit en dynamiek, die bepalend is voor slagen van diverse processen waarbij fm-ers in de lead zijn of samen met anderen, complexe veranderingen aan cultuur en werkprocessen vormgeeft. Of het nu gaat om hybride werken, outsourcing, instroom van medewerkers, implementatie van logistieke processen, inrichten van regie, selectie van derden of het herinrichten van vastgoed. 

Na afloop van de sessie heeft u een inzicht gekregen in de parameters die uw verandering beïnvloeden én hun invloed op het succes. We nemen je mee in de volgende stappen: 

– De relatie tussen organisatie typologieën, de corporate identiteit en de verandering.

– Hoe zorg ik voor een  verankering van het veranderproces?

– Wat zijn de gevolgen voor leiderschap binnen de organisatie bij veranderingen?

– Op welke wijze kom ik tot een blauwdruk van de organisatie? De rol van de interne én externe stakeholders? Wie zijn het en waar zit hun belang?

– Welke persoonlijke-/ groepsdrivers zijn er te onderkennen, en hoe beïnvloeden die de verandering?

– Wie, hoe. wanneer en waarom betrek je bij het proces? 

– Welke keuzes heb je in verander-strategieën?

– Hoe ga je om met weerstand en waar ontstaat de weerstand uit?

– De roadmap, markante momenten, do’s en don’ts!

Na afloop van de workshops krijgen alle deelnemers een hand-out van de presentatie en een certificaat van deelname uitgereikt.

Deze workshop vindt plaats op 13 oktober 2022

Wilt u zich inschrijven klik dan hieronder op meer informatie

Meer informatie