Agenda

De rol en invloed van het facilitair bedrijf op huisvestingsprojecten

Voor facilitaire diensten is een grootschalig huisvestingsproject geen dagelijkse kost. Zij krijgen dan te maken met andere partijen die zijn betrokken bij het huisvestingsproject waarmee zij invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming.  Daarnaast gaan voor hen een aantal praktische zaken spelen, zoals welke werkzaamheden zij kunnen verwachten, hoe een goede projectplanning op te stellen is en hoe de dienstverlening en service aan de toekomstige situatie aangepast kunnen worden? 

Naast dit alles krijgen zij te kampen met het probleem hoe de projectwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden in gevaar te brengen.

Waarom deze workshop?

Met deze workshop krijgen deelnemers inzicht in de verschillende fases van een huisvestingsproject, de betrokken partijen en hun (tegengestelde) belangen, de rol en invloed van het facilitair bedrijf en de invloed op de facilitaire dienstverlening. Ook leren zij op welke wijze, de kennis en expertise van het facilitaire bedrijf, kunnen bijdragen aan juiste besluitvorming. Niet alleen tijdens de voorbereiding en (ver)bouw, maar ook in het beheer en exploitatie van een gebouw op langere termijn.  

Tijdens de workshop komen onder meer aan de orde:

– De verschillende fases van een huisvestingsproject.

– Betrokken partijen en hun (tegengestelde) belangen.

– Rol en invloed facilitair bedrijf tijdens het selectie-, ontwerp- en bouwproces.

– ‘Open tijdens verbouwing’, borging van kwaliteit en continuïteit dienstverlening.

– Transitie services en diensten; van ‘oud naar nieuw’.

– Zelf doen of uitbesteden?

– Aanpassing van de facilitaire organisatie en processen.

– Verhuizing, implementatie en opstart.

– Communicatie gedurende project.

Na de workshop hebben deelnemers de handvatten om voorbereid, zelfverzekerd en met een heldere visie huisvestingsprojecten uit te voeren. Zij kunnen dan als voorwaardig lid van het projectteam hun kennis, expertise en invloed inbrengen voor een zichtbare bijdrage aan het resultaat. Daarnaast zijn zij in staat om teamgenoten en collega’s voor te bereiden op de komende veranderingen en werkzaamheden. De cursus is bestemd voor managers van een facilitaire afdeling of projectmedewerkers die te maken krijgen met een grootschalig huisvestingsproject.

Na afloop van de workshops krijgen alle deelnemers een hand-out van de presentatie en een certificaat van deelname uitgereikt.

Deze workshop vindt plaats op 13 oktober 2022

Wilt u zich inschrijven klik dan hieronder op meer informatie

Meer informatie