Agenda

Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2022

Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2022, hét vakevenement voor werkplekken, gebouwbeheer en werkomgeving Het vakgebied van facilitair management en gebouwbeheer staat op 8, 9 en 10 Juni...

Online kennisverrijking aan de Kennistafels

Kennis is onontbeerlijk voor wie verantwoordelijk is voor de werkplekken, het gebouwbeheer en de werkomgeving van zijn organisatie. Daarvoor organiseert HoLaPress Congresbureau Kennistafels. ...

Hoe kom ik tot een stappenplan voor circulair inkopen?

In deze lezing krijgt u inzicht in een stappenplan hoe je als organisatie het beste circulaire producten kunt inkopen en welke aandachtspunten van belang zijn om het circulaire proces binnen j...

Hoe kunnen gebouwen met AI worden verduurzaamd?

Slimme software op basis van data en AI kan veel energie besparen in gebouwinstallaties. Niemand denkt onmiddellijk aan gebouwinstallaties als het gaat om energiebesparing. Hier is nog een wer...

Hoe meer bewegen op het werk stimuleren?

Veel stilzitten is schadelijk voor het lichaam op lange en korte termijn. Toch zitten we in Nederland het meest van alle Europese landen. We weten dat bewegen goed is, maar hoe zet je die stap...

Hoe draagt gezonde voeding bij aan vitale medewerkers?

Het is onze missie om met lekker eten en drinken mensen te verleiden tot een gezonde en verantwoorde levensstijl. Hoe maakt u het uw lunchgasten zo makkelijk mogelijk om gezonde keuzes te make...

Hoe kan verlichting gebruikt worden als data verzamelaar ...

Het realiseren van een gezonde en comfortabele werkomgeving kan een uitdaging zijn voor facilitair managers. Centrale vraag is: wat is wanneer nodig. Met inzicht in het gebruik en bezetting va...

Hoe kan met een exoskelet fysieke belasting worden geredu...

Fysieke belasting is een uitdaging voor vele beroepen. Statische houdingen, tillen, dragen, duwen, trekken en extreme houdingen komen voor aan de orde van de dag. Vaak kan je de bron aanpakken...

Hoe een werkomgeving te creëren die vitaliteit ondersteunt?

De wereld van de moderne werkplek verandert in een razend tempo. Met al die veranderingen is vitaliteit op de werkvloer een niet te onderschatten punt van aandacht voor veel organisaties. We w...

Hoe ziet de toekomst van Facilitair Management er uit?   ...

In deze inspirerende presentatie wordt u meegenomen naar de toekomst. Hoe ziet onze wereld er over een aantal jaren uit, hoe bewegen we ons hierin? Wat gaan slimme gebouwen betekenen voor het ...

Bestaat het ideale licht voor de werkomgeving?

Weet jij wel of de medewerkers met goed licht werken? En wat is dan eigenlijk het ideale licht?  Daglicht, kunstlicht, of licht dat daglicht nabootst?  Hybride werken op meerdere werkplekken m...

Welke invloed heeft F&B trends op de werkvloer?

De afgelopen jaren zijn de behoeftes en trends voor eten en drinken op de werkvloer enorm veranderd. Wat speelt er, wat zijn de behoeftes en hoe kan je de facility agenda hierop aansluiten? On...

Hoe focus aandacht en concentratie behouden?

Hoe houd je je aandacht scherp? In de huidige tijd met alle prikkels om ons heen is dat een behoorlijke uitdaging. Tijdens deze workshop gaan we in op verschillende onderwerpen zoals de houdba...

Hoe kunnen we een wereld zonder afval gaan realiseren?

Wij geloven in een wereld zonder afval. Dat betekent niet dat we helemaal geen afval meer produceren. Het betekent wel dat we dat afval gaan hergebruiken of recyclen. Maar om die materialen éc...

Hoe bereiken we duurzame oplossingen met textiel?

De wereldwijde klimaatverandering, de schaarste aan grondstoffen en de impact van de mens op het milieu zijn dé uitdagingen van deze tijd.  De textielindustrie moet haar verantwoordelijkheid n...

Welke voordelen heeft een Shared Servicedesk?

Tijdens deze presentatie wordt u meegenomen in de mogelijkheden en uitdagingen van een shared servicedesk. Wilt u gaan samenwerken met meerdere service afdelingen maar u heeft geen idee waar u...

Hoe kan je actief gezond zitten?

Wat is gezond zitten en welke impact heeft een goede werkplek op jouw medewerkers? Tijdens deze workshop krijg je inzicht in een gezonde houding van de rug, de functie van een goede stoel, je ...

RI&E van papieren tijger naar een interactief instru...

Volgens de Arbowet is een werkgever verplicht om factoren die een gezondheidsrisico veroorzaken op de werkplek te voorkomen of indien dat niet mogelijk is te beperken. De RI&E is een wette...

De rol en invloed van het facilitair bedrijf op huisvesti...

Voor facilitaire diensten is een grootschalig huisvestingsproject geen dagelijkse kost. Zij krijgen dan te maken met andere partijen die zijn betrokken bij het huisvestingsproject waarmee zij ...

Wat wordt de functie van uw kantoor na corona?

Facility en HR-managers, Directieleden staan voor een groot vraagstuk: hoe ziet het kantoor eruit als COVID-19 geen bedreiging meer is? Hoeveel collega's keren weer terug naar kantoor? En kome...