04 - 03 - 2021

Rubriek Agenda

Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2021

Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2021, hét vakevenement voor werkplekken, gebouwbeheer en werkomgeving Het vakgebied van facilitair management en gebouwbeheer staat op 25, 26 en 27 au...

Online kennisverrijking aan de Kennistafels

Kennis is onontbeerlijk voor wie verantwoordelijk is voor de werkplekken, het gebouwbeheer en de werkomgeving van zijn organisatie. Daarvoor organiseert HoLaPress Congresbureau Kennistafels. ...

Uitdagingen van de energietransitie

We zitten middenin de energietransitie: de overgang van fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen, naar volledig hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. Hie...

Interne afvalinzameling als startpunt voor circulair faci...

Dagelijks maken mensen de keuze om iets afval te laten worden óf het als grondstof een tweede leven te geven. Niet alleen thuis maar zeker ook op de werkvloer groeit de behoefte om het afval t...

Fictie of realiteit, de digitale-receptie

Automatisering en robotisering wordt steeds meer gemeengoed maar ook geaccepteerd binnen organisaties. Werd eerst de robot bij demente ouderen nog met argusogen bekeken, van een digitale recep...

Facilitair en circulariteit, in de praktijk

Staat duurzaamheid en circulariteit ook in de missie en visie van uw organisatie? Maar is dit dan ook  daadwerkelijk zichtbaar binnen en buiten uw organisatie? Worden deze containerbegrip...