Agenda

Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2022

Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2022, hét vakevenement voor werkplekken, gebouwbeheer en werkomgeving Het vakgebied van facilitair management en gebouwbeheer staat op 8, 9 en 10 Juni...

Online kennisverrijking aan de Kennistafels

Kennis is onontbeerlijk voor wie verantwoordelijk is voor de werkplekken, het gebouwbeheer en de werkomgeving van zijn organisatie. Daarvoor organiseert HoLaPress Congresbureau Kennistafels. ...

Hoe kom ik tot een stappenplan voor circulair inkopen?

In deze lezing krijgt u inzicht in een stappenplan hoe je als organisatie het beste circulaire producten kunt inkopen en welke aandachtspunten van belang zijn om het circulaire proces binnen j...

Hoe kunnen gebouwen met AI worden verduurzaamd?

Slimme software op basis van data en AI kan veel energie besparen in gebouwinstallaties. Niemand denkt onmiddellijk aan gebouwinstallaties als het gaat om energiebesparing. Hier is nog een wer...

Hoe meer bewegen op het werk stimuleren?

Veel stilzitten is schadelijk voor het lichaam op lange en korte termijn. Toch zitten we in Nederland het meest van alle Europese landen. We weten dat bewegen goed is, maar hoe zet je die stap...

Hoe draagt gezonde voeding bij aan vitale medewerkers?

Het is onze missie om met lekker eten en drinken mensen te verleiden tot een gezonde en verantwoorde levensstijl. Hoe maakt u het uw lunchgasten zo makkelijk mogelijk om gezonde keuzes te make...

Hoe kan verlichting gebruikt worden als data verzamelaar ...

Het realiseren van een gezonde en comfortabele werkomgeving kan een uitdaging zijn voor facilitair managers. Centrale vraag is: wat is wanneer nodig. Met inzicht in het gebruik en bezetting va...

Enquête Hybride Werken: ontwikkeling van een hybride werk...

Motiverende werkomgevingen zijn omgevingen die goed gewaardeerd worden door medewerkers. Het creëren van data en inzicht in de beleving en waardering van de werkomgeving is dan ook een onmisba...

Hoe kan met een exoskelet fysieke belasting worden geredu...

Fysieke belasting is een uitdaging voor vele beroepen. Statische houdingen, tillen, dragen, duwen, trekken en extreme houdingen komen voor aan de orde van de dag. Vaak kan je de bron aanpakken...

Welke keuzes heb je als facilitair manager voor het optim...

De NEN-2767 is voor onderhoudskundigen vastgoed een essentiële norm. Deze norm schept uniformiteit in de opname van gebreken t.b.v. het bepalen van de conditie van bouwdelen van beheerobjecten...

Hoe een werkomgeving te creëren die vitaliteit ondersteunt?

De wereld van de moderne werkplek verandert in een razend tempo. Met al die veranderingen is vitaliteit op de werkvloer een niet te onderschatten punt van aandacht voor veel organisaties. We w...

Hoe ziet de toekomst van Facilitair Management er uit?   ...

In deze inspirerende presentatie wordt u meegenomen naar de toekomst. Hoe ziet onze wereld er over een aantal jaren uit, hoe bewegen we ons hierin? Wat gaan slimme gebouwen betekenen voor het ...

55% circulair in 2030. Hoe dan? 

Nederland wil in 2050 een circulaire economie hebben. Een economie waarin zoveel mogelijk duurzame hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt, producten en grondstoffen worden hergebruikt en wa...

Bestaat het ideale licht voor de werkomgeving?

Weet jij wel of de medewerkers met goed licht werken? En wat is dan eigenlijk het ideale licht?  Daglicht, kunstlicht, of licht dat daglicht nabootst?  Hybride werken op meerdere werkplekken m...

Welke invloed heeft F&B trends op de werkvloer?

De afgelopen jaren zijn de behoeftes en trends voor eten en drinken op de werkvloer enorm veranderd. Wat speelt er, wat zijn de behoeftes en hoe kan je de facility agenda hierop aansluiten? On...

Engagement programma: hoe kun je medewerkers zorgvuldig b...

Het succesvol implementeren van een nieuwe werkomgeving en daarbij behorend nieuw (hybride) werkconcept vraagt om een zorgvuldige ondersteuning en begeleiding van alle medewerkers binnen een o...

Hoe focus aandacht en concentratie behouden?

Hoe houd je je aandacht scherp? In de huidige tijd met alle prikkels om ons heen is dat een behoorlijke uitdaging. Tijdens deze workshop gaan we in op verschillende onderwerpen zoals de houdba...

Hoe kunnen we een wereld zonder afval gaan realiseren?

Wij geloven in een wereld zonder afval. Dat betekent niet dat we helemaal geen afval meer produceren. Het betekent wel dat we dat afval gaan hergebruiken of recyclen. Maar om die materialen éc...

Welke keuzes heb je als facilitair manager voor het optim...

De NEN-2767 is voor onderhoudskundigen vastgoed een essentiële norm. Deze norm schept uniformiteit in de opname van gebreken t.b.v. het bepalen van de conditie van bouwdelen van beheerobjecten...

Wat is de waarde van Verborgen Impact ?

We hebben als Westerse consument, of als medewerker binnen een (facilitair) bedrijf meer impact dan we denken. Dat we CO2 uitstoten is de meeste mensen wel bekend en ook dat we met elkaar moet...