Advertorials

Als advertorial in het wekelijkse e-zine

Onder redactionele voorwaarden kunnen in het e-zine van de Media Facilitair Journaal advertorials worden geplaatst. Uitgangspunt is dat deze boodschappen niet alleen iets aan de boodschapper moeten toevoegen, maar ook informatief voor de lezers moeten zijn. Daarom treffen belangstellenden in bijgaand overzicht meer informatie aan over de opzet en de redactionele uitgangspunten bij het plaatsen van een advertorial in het wekelijkse e-zine.

Uitgangspunten van plaatsing van een advertorial in het e-zine
Het wekelijkse e-zine is een redactionele uitgave, waarin niet geadverteerd kan worden. Onder voorwaarden kunnen op aangeven van de uitgever wel commerciële boodschappen in de vorm van advertorials worden geplaatst.

De redactie/uitgever heeft bij plaatsing altijd mede het laatste woord over de plaatsing van een advertorial, zodat een advertorial alleen geplaatst wordt als redactie/uitgever en adverteerder het eens zijn over hetgeen geplaatst gaat worden. De redactie/uitgever heeft om meerdere redenen mede het laatste woord: 

  1. De plaats van de advertorial in het e-zine is zó gepositioneerd, dat een reclameboodschap afbreuk aan de redactionele inhoud doet. Door het laatste woord mede aan de redactie/uitgever te laten, wordt het afbreukrisico voor de redactionele inhoud tot een minimum beperkt. 
  2. Omdat de uitgever zich realiseert, dat punt 1 afbreuk kan doen aan de commerciële bedoeling van de adverteerder en de uitgever wordt afgerekend op het aantal kliks van de advertorial naar de webpagina van de adverteerder, wil de uitgever door het mede hebben van het laatste woord delen in de verantwoordelijkheid voor advertorials.

Advertorials kunnen als zelfstandige boodschap worden geplaatst, maar worden ook geplaatst in het verlengde van de banners op de website van de Media Facilitair Journaal. Hoe en wanneer wordt in die gevallen bepaald door de uitgever.

Totstandkoming van een advertorial 
Een advertorial ligt in het verlengde van de redactionele inhoud van een e-zine. Daarom is de samensteller van de advertorial gebonden aan de volgende regels: 

  • De boodschap van een advertorial moet betrekking hebben op de actualiteit, nieuwsachtig en verwijzend zijn.
  • De tekst van een advertorial mag geen verwijzingen naar een bedrijf of product bevatten, noch advertentioneel zijn opgesteld.
  • De tekst van een advertorial telt maximaal 250 lettertekens (incl. spaties); de kop omvat maximaal 50 lettertekens (incl. spaties). 
  • De foto dient zo neutraal mogelijk te zijn en de kop /tekst redactioneel te ondersteunen. Daarom mag deze ook geen verwijzingen tonen naar de adverteerder en/of een product. 
  • De vermelding van een advertorial in het e-zine heeft een, door de uitgever aangewezen, vaste plaats en uitvoering.